Mobiler Hochwasserschutz schützt ihr Haus vor Hochwasser und Unwetter wie Überflutung

Mobilny system ochrony przeciwpowodziowej

Pełen relaks podczas powodzi: z systemem ochrony przeciwpowodziowej PREFA niepogoda zostaje na zewnątrz.

Czytaj dalej

System

 • Mobilny system ochrony przeciwpowodziowej wykonany z aluminium
 • Uszczelnienie profili z wymiennymi wkładkami z gumy piankowej odpornej na działanie UV (uszczelki z EPDM)
 • Ochrona gwarantowana praktycznie od ułożenia pierwszej belki  

Zastosowanie

 • Szandory z aluminium wsuwa się w profile mocujące lub słupki montażowe (zakotwienie w tulejach fundamentowych)
 • Układanie szandorów jeden na drugim dzięki systemowi wpust-wypust
 • Mocowanie od góry za pomocą zacisku
 • Szandory napełniają się wraz ze wzrostem poziomu wody, co zapobiega wysuwaniu się belek

Możliwości

 • Ochrona obiektów i terenów
 • Długość przeciwpowodziowej ściany ochronnej można wg uznania dowolnie zwiększać
 • Dotychczas istniejące mury ochronne można podwyższać po ich sprawdzeniu statycznym
 • Indywidualne dopasowanie długości szandorów początkowych

Zalety ochrony przeciwpowodziowej PREFA

Ikona oznaczająca zalety

Z możliwością instalacji przez jedną osobę

Ikona oznaczająca zalety

Szybki i łatwy montaż

Ikona oznaczająca zalety

Z wytrzymałego aluminium

Niska masa & Łatwe składowanie

Ikona oznaczająca zalety

Z możliwością instalacji przez jedną osobę

Ikona oznaczająca zalety

Szybki i łatwy montaż

Ikona oznaczająca zalety

Z wytrzymałego aluminium

Niska masa & Łatwe składowanie

Informacje Techniczne

Powodzie i zalania są jako kataklizm naturalny nieuniknione. Nowoczesna ochrona przeciwpowodziowa może jednak zapobiec katastrofalnym skutkom powodzi. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji na temat ochrony przeciwpowodziowej PREFA!

 • 1. profil ścienny: Na stałe wbudowany w ścianę lub zamocowany przed ościeżem, w ościeżu lub w jednej płaszczyźnie z ościeżem.
 • 2. belka zapory: Na rysunku: dolna belka jest połączona z pozycją nr 3.
 • 3. uszczelnienie dolne: Uszczelnienie pomiędzy najniższą belką zapory a podłożem
 • 4. kolumna środkowa: W przypadku zastosowania na większych odległościach słupki te są używane jako filary pośrednie.
 • 5. element dociskowy (ze śrubą z łbem sześciokątnym lub uchwytem gwiazdkowym): Do naprężania belek zaporowych
 • 6. element trzymający: Zapobiega pionowemu wyginaniu belek zapory i zwiększa nacisk na uszczelnienie dolne.
 • 7. tuleja do mocowania kolumny: Zabetonowana w fundamencie tuleja, do której wsuwana jest kolumna środkowa
 • 8. wieszak zapory: Do układania i przechowywania belek, gdy nie są używane
 • 9. osłona profilu ściennego: Do osłony profili ściennych, gdy nie są używane.
 • 10. osłona do przechowywania: Poszczególne elementy (długość: 445 mm) są łączone ze sobą za pomocą śrub.
 • 11. uszczelka profilu podstawowego
 • 12. uszczelka belki zapory
 • 13. uszczelka pokrywy i tulei do kolumn
Bestandteile des PREFA Hochwasserschutzsystems

Szandor PoczĄTkowy (Ochrona ObiektÓW I Terenu)

Szandory są dostępne w dwóch grubościach (50 i 80 mm). W systemie 80 możliwa jest realizacja wyższych konstrukcji i większych rozpiętości. Profile aluminiowe szandorów układa się po prostu na sobie, wykorzystując system rowków i zaczepów. Wczepiają się one w siebie i gwarantują wysoką stabilność i maksymalne bezpieczeństwo. Na zakończenie cała konstrukcja jest unieruchamiana zaciskami blokującymi. Profile są dostępne nawet o długości 6,5 m i można je rozbudowywać zazwyczaj do wysokości 3 m. Wymagane jest obliczenie obciążeń statycznych. Profile są wypchane wypełnieniem składającym się z EPDM/gumy gąbczastej, które w razie potrzeby można łatwo wymienić. Po użyciu niezbędne jest czyszczenie i kontrola profili i wypełnień w celu zapewnienia ich poprawnego działania w przyszłości.

Belki zaporowe systemu ochrony przeciwpowodziowej PREFA

Belki zapory przeciwpowodziowej PREFA są dostępne w trzech różnych grubościach. W zależności od grubości można je stosować do różnych obszarów.

Szandor początkowy grubość (System 50):

50 mm

Szandor początkowy grubość (System 80):

80 mm

Szandor początkowy masa/mb (System 50):

5,60 kg / 4,12 kg

Szandor początkowy wysokość (System 50):

150 mm / 200 mm

Szandor początkowy rąbek (System 50):

15 mm

Profil MocujĄCy (Ochrona Budynku) I SŁUpek MontaŻOwy (Ochrona Terenu)

Stały profil montażowy można ustawić w trzech miejscach: w ościeżu, jednopłaszczyznowo z nim lub przed nim. Wielkość mocowania należy dobrać do wymagań statycznych całego systemu. Wypełnienie systemowe zapobiega przenikaniu wody.

Słupek montażowy: Waży zaledwie 9,4 kg (w przypadku systemu 50 mm; system 80 mm: 11,3 kg) na metr bieżący. Podczas pierwszego montażu na stosownym podłożu należy umieścić tuleję fundamentową. Słupki wystarczy zakotwić w tulei fundamentowej za pomocą złącza bagnetowego.

Profile mocujące dla systemu ochrony przeciwpowodziowej PREFA

Profil mocujący służy do ochrony obiektu

Tuleja gruntowa do słupków mocujących ochrony przeciwpowodziowej PREFA

Słupek montażowy służy do ochrony terenu

Słupek montażowy średnica:

140/186 mm

Słupek montażowy wysokość:

750-2150 mm (specjalne długości na zamówienie)

Słupek montażowy wykonanie:

50 mm lub 80 mm

tuleja fundamentowa średnica:

170 mm / 230 mm

Tuleja fundamentowa głębokość:

420 mm

Zacisk BlokujĄCy (Do Ochrony ObiektÓW I TerenÓW Przed Zalaniem)

Szandory są unieruchamiane od góry zaciskami blokującymi. Śrubę na zacisku blokującym należy lekko dokręcić kluczem imbusowym (alternatywnie: śruba z uchwytem krzyżowym). Zaciski blokujące zapobiegają wypływaniu profili do czasu, gdy szandory same napełnią się wodą, przez co wzrośnie nacisk wypełnień. Podczas użytkowania można zdemontować zaciski blokujące i w razie potrzeby rozbudować system.

Trzymający w napięciu fragment dotyczący ochrony przeciwpowodziowej PREFA

Element napinający służy do mocowania belek zabezpieczenia przeciwpowodziowego PREFA od góry. Zamocowanie elementów napinających zapobiega unoszeniu się profili do góry, aż do momentu wypełnienia ich wodą.

Zacisk blokujący długość:

160 mm

zacisk blokujący masa:

0,45 kg

zastosowania

Ochrona obiektów

Dzięki specjalnym szandorom z aluminium można szybko uszczelnić okna, drzwi, otwory drzwiowe, które tworzą punkt natarcia dla wody.

 • Stały montaż profili montażowych, wewnątrz, jednopłaszczyznowo lub przed ościeżem.
 • W razie potrzeby szandor wsuwa się w mocowanie i unieruchamia od góry zaciskiem blokującym.
 • Profile montażowe i szandory dopasowuje się indywidualnie do koloru elewacji.
 • Szybka gotowość do użycia, łatwe składowanie niewielkim kosztem, możliwość pojedynczego montażu.

Ochrona terenów

 • Ściany ochronne mogą budowane jako nowe konstrukcje lub służyć do podwyższenia istniejących zapór.
 • W razie potrzeby we wpuszczonych tulejach fundamentowych są kotwiczone słupki montażowe (podpory), w które następnie są wsuwane szandory. Po zdarzeniu wszystko można z łatwością zdemontować. Tuleje fundamentowe może zamknąć płytą maskującą.
 • Przeciwpowodziową ścianę ochronną można rozłożyć zawsze do maksymalnej wysokości i dopasować do poziomu wody.

mobilna i indywidualna

projekt i zastosowanie

Podręcznik projektowania PREFA – ochrona przeciwpowodziowa 2015

Znajdź wykonawcę ochrony przeciwpowodziowej.

Zamów bezpłatną broszurę na temat ochrony przeciwpowodziowej.

Pytania i odpowiedzi: PREFA ochrona przeciwpowodziowa

Mobilna ochrona przeciwpowodziowa PREFA wykonana jako system zapór z aluminium stosowana jest do ochrony krajobrazu i budynków. Stanowi niezawodną barierę ochronną przed wodą i błotem, również w sytuacjach ekstremalnych.

Ochrona przeciwpowodziowa PREFA  dostarczana jest przez lokalnego partnera PREFA i montowana przez specjalistów.

Długość określana jest na podstawie obliczeń statycznych i zależy od poziomu wody.

System musi być montowany na stabilnym podłożu, takim jak beton, cegły i w razie potrzeby musi zostać uprzednio sprawdzony przez statyka.

System ochrony przeciwpowodziowej PREFA został przetestowany i certyfikowany przez „Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpowodziowej”. Jest on zgodny z wymaganiami podstawowymi w zakresie projektowania i stosowania wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Upraw e.V.

Tak, możliwa jest dostawa w standardowych kolorach RAL. Zapory, a także zamontowane na stałe profile mocujące mogą zostać dopasowane kolorystycznie do dachu, drzwi i okien lub elewacji. 

Niewielka waga profili aluminiowych zapewnia w sytuacji kryzysowej szybki i łatwy montaż – w razie potrzeby wykona go nawet jedna osoba. Postawienie bariery przeciwpowodziowej w rozmiarze bramy garażowej (ok. 3 m szerokości i 1 m wysokości) zajmuje przykładowo około siedem do dziesięciu minut.

Składa się on z 10 komponentów.