Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska: Dzisiejsze działania dla potrzeb jutra

Gdy bierzemy musimy również dawać

Ta myśl jest kwintesencją zrównoważonego rozwoju. Nawet jeśli „sustainability” jest dla wielu jedynie hasłem, często nadużywanym, u nas, w PREFA jesteśmy bardzo świadomi naszej odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska.

Istnieje wiele standardów, norm i metod, w ramach których staramy się to odpowiednio potwierdzić. Jednak co właściwie oznacza zrównoważona gospodarka, produkcja i działanie? Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej kwestii.

Podgląd filmu z najważniejszymi tezami broszura PREFA na temat zrównoważonego rozwoju

Przede wszystkim chodzi o efektywne wykorzystanie cennych zasobów. Obejmuje to nie tylko materiały przez nas kupowane, nasze materiały pomocnicze i eksploatacyjne oraz maszyny, ale przede wszystkim nasz wspaniały zespół. Dlatego bezpieczeństwo pracy traktujemy w PREFA priorytetowo.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Nasze intensywne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to dla prefa więcej niż tylko słowa. traktujemy naszą odpowiedzialność poważnie.

Od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję aż po utylizację, wszystkie kroki w ramach gospodarki obiegu zamkniętego są dokładnie zaplanowane i podlegają ścisłym kontrolom. W PREFA wyznaczamy wysokie standardy, aby spełnić różnorodne wymagania w odniesieniu do przyjaznej dla środowiska i zrównoważonej pracy. Poniżej prezentujemy kilka spośród licznych działań, które realizujemy każdego dnia.

Udział aluminium z recyklingu na poziomie 87%

Dlaczego korzystać tylko raz, kiedy można je odzyskiwać wiele razy?
Czy wiedzieli Państwo, że w produktach małoformatowych udział aluminium z recyklingu jest na imponującym poziomie 86,6%? We wszystkich produktach łącznie, czyli z uwzględnieniem PREFABOND® i PREFALZ udział aluminium pochodzącego z recyklingu wynosi 77%.

Symbol recyklingu złożony z trzech zazębiających się strzałek – symbolizuje udział recyklingu w PREFA

Bilans odpadów: 89% wraca na start

Większość odpadów ma wartość, dlatego natychmiast je odzyskujemy.
PREFA z dumą donosi o bardzo dobrym bilansie odpadów: 51% trafia do recyklingu, 38% do odzysku materiałów, 5% utylizowane jest termicznie a 6% przez instalację utylizacji odpadów. W ten sposób aż 89% materiałów trafiających do utylizacji wraca do gospodarki obiegu zamkniętego. To znakomite osiągnięcie.

Liście ułożone w okręgu, symbolizują bilans odpadów aluminium PREFA

Prąd w 100% pochodzi ze źródeł odnawialnych

PREFA wykorzystuje wyłącznie prąd ze źródeł ekologicznych.
Od roku 2020 prąd stosowany przy produkcji pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych, czyli z energii wodnej, wiatrowej i słonecznej, a także z biomasy. Robimy wszystko aby ten poziom się utrzymał.

Sdjęcie z wiatrakami, słońcem i wodą symbolizujące ekologiczny prąd

Emisje gazów cieplarnianych na poziomie 3,36 kg CO2ekw/kg

Bo stan atmosfery planety jest najważniejszy.
PREFA uzyskuje doskonałe wyniki przy produkcji elementów dachowych, w porównaniu z produktami alternatywnymi również pod względem emisji gazów cieplarnianych z wynikiem 3,36 kg CO2ekw./kg . Aby skompensować emisje podczas produkcji dachu PREFA na poziomie średnio 400 kg – w 40-letnim okresie gwarancji, wystarczy zasadzić jedynie 3,76 drzew.
A co najważniejsze: Dach aluminiowy utrzymuje swoją wartość. Jeżeli po zakończeniu użytkowania zostanie poddany recyklingowi, wartość emisji spada do zaledwie 0,76  kg CO2ekw./kg. Czyli w przeliczeniu mniej niż pół drzewa.

Sdjęcie opracowane w kontekście emisji aluminium PREFA, 4 drzewa

Prawidłowe postępowanie z nowoczesnymi surowcami wtórnymi: Cykl życia produktów PREFA

Przy prawidłowym zastosowaniu możliwa jest zrównoważona gospodarka z użyciem wielu nowoczesnych materiałów.
To, czy z surowca powstanie zrównoważony produkt zależy przede wszystkim od procesu technologicznego i od czynności podjętych w ramach tego procesu. Poniżej przedstawiamy cykl życia aluminium w odniesieniu do naszych produktów.

Techniczny cykl życia produktów aluminiowych w PREFA: surowce techniczne, produkcja, produkt, zastosowanie, gromadzenie, demontaż

Cykl techniczny

Zrównoważonego rozwoju: Broszura PREFA na temat

Broszura PREFA na temat zrównoważonego rozwoju z dodatkowymi informacjami do pobrania.
Zawartość dotyczy siedziby głównej PREFA w Marktl, w Dolnej Austrii.

Jak powstaje aluminium prefa: Aluminium, jako nowoczesny materiał, można dostosowywać indywidualnie i stosować niemal wszędzie.

Glin jest metalem najczęściej występującym w skorupie ziemskiej. Ze względu na swoją właściwość łączenia się z innymi metalami, dawniej było trudno pozyskiwać czyste aluminium. Dopiero w roku 1827 niemiecki chemik Friedrich Wöhler pozyskał glin w postaci proszku. W tamtym okresie jego cena była wyższa niż złota. Dlatego możemy uznać, że aluminium jest nowoczesnym materiałem budowlanym. Można je indywidualnie dostosowywać i stosować niemal wszędzie: jako element i podkonstrukcję systemów elewacji, dachów i ścian, jako konstrukcję mostów i nośną, jako materiał do wykonania drzwi, bram i okien, a nawet do wystroju wnętrz. Aluminium jest wytrzymałe, elastyczne, odporne, trwałe, lekkie i zachowuje stabilny kształt.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

1. Odlewy, formy, stopy

Aluminium, produkowane w tzw. hutach aluminium odlewane jest w pręty, a następnie w walcowniach otrzymuje wymagany kształt. Stopy z różnymi metalami i minerałami pozwalają uzyskać pożądane właściwości aluminium.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

2. Proces coil-coating

Aby zachować konkurencyjność naszych produktów i zapewnić estetyczny wygląd na lata, dodajemy do produktów wysokiej jakości powłokę lakierniczą HDP. Lakier nakładany jest w tzw. procesie coil coating.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

3. Recykling

Powlekane taśmowo aluminium, dzięki recyklingowi złomu aluminiowego, produkowane jest w różnych ilościach, odpowiednio do stosowanego stopu i jakości: Metal wlewany jest bezpośrednio na gorącą taśmę, przez co unika się intensywnego energetycznie procesu wstępnego nagrzewania i walcowania na gorąco prętów.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

4. Walcowanie na zimno i wyżarzanie

Następnie gorące zwoje obrabiane są e w procesie walcowania na zimno i wyżarzania w piecach komorowych do grubości końcowej, by osiągnąć pożądane właściwości mechaniczne aluminium przed lakierowaniem.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

1. Odlewy, formy, stopy

Aluminium, produkowane w tzw. hutach aluminium odlewane jest w pręty, a następnie w walcowniach otrzymuje wymagany kształt. Stopy z różnymi metalami i minerałami pozwalają uzyskać pożądane właściwości aluminium.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

2. Proces coil-coating

Aby zachować konkurencyjność naszych produktów i zapewnić estetyczny wygląd na lata, dodajemy do produktów wysokiej jakości powłokę lakierniczą HDP. Lakier nakładany jest w tzw. procesie coil coating.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

3. Recykling

Powlekane taśmowo aluminium, dzięki recyklingowi złomu aluminiowego, produkowane jest w różnych ilościach, odpowiednio do stosowanego stopu i jakości: Metal wlewany jest bezpośrednio na gorącą taśmę, przez co unika się intensywnego energetycznie procesu wstępnego nagrzewania i walcowania na gorąco prętów.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

4. Walcowanie na zimno i wyżarzanie

Następnie gorące zwoje obrabiane są e w procesie walcowania na zimno i wyżarzania w piecach komorowych do grubości końcowej, by osiągnąć pożądane właściwości mechaniczne aluminium przed lakierowaniem.

Produkcja aluminium pierwotnego

Produkcja aluminium pierwotnego wymaga bardzo dużych nakładów. Oprócz spalania surowca niezbędna jest duża ilość energii elektrycznej do elektrolizy stopionej masy, z której ostatecznie powstaje metaliczne aluminium. Wygenerowanie tej energii elektrycznej odpowiada aktualnie średnio na świecie za dwie trzecie emisji CO2 przy produkcji aluminium. Wartość tę można obniżyć jedynie poprzez poprawę efektywności energetycznej tych instalacji oraz produkcję prądu neutralną dla CO2 (np. wytwarzanie prądu z odnawialnych źródeł energii).

Nasi dostawcy stosują bez wyjątku aluminium produkcji europejskiej, dzięki czemu emisje naszych produktów są niższe od globalnej średniej.

Efektywność energetyczna produkcji w austrii i w niemczech: Kompletny system, obejmujący ponad 5000 produktów

Ci, którzy chcą coś zmienić, powinni zacząć od siebie. Postępując w myśl tego hasła nieustannie staramy się rozwijać.

W naszym rozwoju koncentrujemy się na przyszłościowych strategiach i zrównoważonych działaniach. Obejmują one również nasze zakłady w St. Plöten oraz magazyn w St. Georgen. Optymalizujemy wewnętrzne procesy produkcji, aby ciągle ograniczać ślad CO2 naszych produktów.

Nasze zakłady produkcyjne zlokalizowane są Marktl (Dolna Austria), St. Plöten (Dolna Austria) i Wasungen (Turyngia). To centralne położenie sprzyja naszym dostawcom z Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Włoch oraz naszym klientom z całej Europy. Nasze produkty pokonują średnio 1377 od naszego poddostawcy do klienta końcowego. Odpowiada to 155 g CO2ekw./kg produktów aluminiowych PREFA.

Wizualizacja graficzna dotycząca transportu PREFA: 57% tonokilometrów – transport prefabrykatu, 35% tonokilometrów – transport do klienta, 8% tonokilometrów – transport wewnętrzny PREFA

Wybór odpowiedniego materiału opakowania

Opakowania są niezbędne, aby dostarczać produkty bez uszkodzeń w pożądanej jakości. Tworzywo sztuczne w ubiegłych latach było najczęściej używanym materiałem opakowaniowym. Jednak góry plastiku na składowiskach i tworzące się plastikowe wyspy na morzach i oceanach wyraźnie pokazują, że plastik bez dobrze działającego systemu gospodarki obiegowej, w dłuższej perspektywie szkodzi naszemu środowisku.

Z tego powodu stawiamy materiałom opakowań tak samo wysokie wymagania, jak naszym produktom.

Opakowania używane przez dostawców, z których powstają odpady w naszych zakładach produkcyjnych obejmowane są ciągłymi, daleko idącymi procesami optymalizacji. Między innymi, razem z naszym głównym dostawcą, tworzymy system paletowy. Pozwala to uniknąć całych ton odpadów drewnianych. Odpady, które powstają mimo wszystko, przesyłane są do producenta, który wykorzystując stare, często uszkodzone palety, wytwarza nowe palety ze sprasowanych wiórów, pelet drewniany lub inne produkty.

Opakowania wykorzystywane w naszej produkcji, z reguły są odpadami u klientów. Dlatego zwracamy uwagę na to, aby stosować w znacznej mierze materiały nadające się do odzysku, jak drewno, karton czy papier. Opakowania zawierające tworzywa sztuczne to około 10% rocznie stosowanej masy opakowań.

Wizualizacja graficzna rozkładu procentowego materiałów opakowaniowych PREFA: 54% karton, 32% drewno, 6% tworzywa sztuczne, 4% taśma aluminiowa, 4% folia PE, 0% folia piankowa, 0% etykiety – udziały liczone w kg

Dekarbonizacja¹ przemysłu

Nadal podczas produkcji naszych codziennych dóbr konsumpcyjnych zużywa się mnóstwo energii. Energia termiczna potrzebna jest zwłaszcza do zmian stanów agregatów albo rozgrzewania materiałów do szczególnie wysokich temperatur, by uzyskać odpowiednie właściwości. W znacznej mierze pochodzi ona z gazu ziemnego. Gaz ziemny trudno skompensować. Jeśli jest niezbędny w produkcji, nie da się go odwęglić w całości, bez płatności kompensacyjnych. Dlatego trzeba już na wczesnym etapie podejmować próby elektryfikacji procesów produkcyjnych.

¹ Chemiczno-fizyczny zakład przetwarzania odpadów niebezpiecznych

Bieżąca modernizacja zakładów produkcyjnych

Nasze działy produkcji wyposażone są w energooszczędne instalacje. Do wytwarzania całej naszej palety produktów potrzeba niewielkich ilości energii. Gięcie, falcowanie, wytłaczanie, wybijanie, prasowanie i cięcie realizowane są z użyciem pras hydraulicznych i kolanowych. Coroczna konserwacja, regularne kontrole i usprawnienia pozwalają utrzymać wydajność instalacji, aby wykorzystywać naszą energię rozsądnie również w przyszłości. W tych etapach produkcji nie jest stosowany gaz ziemny. Prace odbywają się wyłącznie z zasilaniem elektrycznym. Potrzebny nam prąd pozyskujemy z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo elektrownia wodna zabezpiecza aktualnie 9,5% produkcyjnego zapotrzebowania na prąd w CAG-Holding w Marktl. W roku 2021 na dachach naszych siostrzanych zakładów pojawiła się dodatkowo duża instalacja fotowoltaiczna. Dzięki temu i dzięki nowoczesnej instalacji do proszkowania emitowane jest zaledwie 29 g CO2ekw./kg produktów aluminiowych PREFA.

Dzięki instalacji do proszkowania produkty aluminiowe pasywowane są bez chromu, przez co powierzchnia otrzymuje wymagane właściwości, aby nawet po upływie dziesięcioleci od położenia spełniać wysokie wymagania jakościowe. Bejcowany metal spryskiwany jest proszkiem lakierniczym i poddawany obróbce termicznej. Powstające w tym procesie substancje chemiczne, przed utylizacją oddzielane są w parowniku od wody, aby zminimalizować utylizowane ilości. Utylizowane płyny trafiają do tzw. instalacji CP, gdzie są regenerowane, aby – o ile to możliwe – trafić z powrotem do obiegu substancji. Żadne ścieki ani inne substancje chemiczne nie dostają się do pobliskich rzek ani wód gruntowych. Wszystkie odpady zostają zebrane i prawidłowo zutylizowane.

Utylizacja odpadów

Grafika dotycząca utylizacji odpadów PREFA, rozkład: 51% recykling, 38% odzysk materiałów, 6% instalacja CP, 5% utylizacja termiczna

40-letnia gwarancja – ale nieskończona żywotność: Trwałość zastosowanych materiałów

Dla ochrony dachów, środowiska i zapewnienia optymalnego wyglądu nasze produkty pokryte są specjalnym lakierem.
Początkowo ten lakier jest płynny. Dodawane są do niego substancje wiążące, ustalające i inne cenne domieszki, które następnie zostają dobrze wymieszane, aby ostateczne utwardzanie, przy powlekaniu taśmowym w procesie wypalania było możliwie szybkie. Jednocześnie wytrącane są wszystkie rozpuszczalniki nadal zawarte w płynnym lakierze co pozwala uniknąć sytuacji, w których polakierowany wstępnie produkt oddaje do środowiska jakiekolwiek LZO (lotne związki organiczne, uwalniane w temperaturze pokojowej). Dodatkowo emitowane ciepło jest w przemyślany sposób odprowadzane z powrotem do procesu i wykorzystane ponownie. Zużycie wody zostaje zminimalizowane poprzez ciągłą recyrkulację na różnych etapach produkcji.

Tylko techniczne lakierowanie „high end” umożliwia długotrwały, jednolity wygląd. Nasz lakier przez dziesięciolecia zapewnia stabilność i niemal nie traci blasku nawet w silnie obciążonych regionach.

Zbliżenie dachówki PREFA R.16 ze stoperami śniegowymi, rynną dachową i rurą spustową w kolorze czarnym P.10 wraz z ochroną odgromową i pionową elewacją drewnianą

Wymywanie metali ciężkich

Wiele metali stosowanych w budownictwie nie jest czystymi pierwiastkami. Aby uzyskać pożądane właściwości, potrzebne są różne stopy. W większości warunków stopy te są stabilne. Mimo tego kwaśne lub zasadowe oddziaływania warunków atmosferycznych uszkadzają powierzchnie i wymywają pojedyncze atomy z metali. Systemy dachowe, rynnowe i elewacyjne są szczególnie narażone na oddziaływanie tych warunków. Jeżeli są tu stosowane stopy lub materiały, które nie są chronione przed wymywaniem metali ciężkich i innych toksycznych dla środowiska substancji, szybko może dojść do akumulacyjnego skażenia okolicznej gleby, wody pitnej lub roślin.

(badanie „Wymywanie powierzchni metalowych i przenikanie do wód gruntowych” sporządzone przez niemiecki federalny urząd ochrony środowiska, Rapperswil, 26.03.2019; badanie „Metale i środowisko, zachowanie blach wobec wpływu warunków atmosferycznych”, Dr. Markus Faller, Berno, 14.03.2007: Obciążenie gleb metalami ciężkimi i substancjami toksycznymi dla środowiska – Toksyny trafiające do gleby mogą zostać wymyte i trafić do naszego obiegu żywieniowego poprzez wody gruntowe lub rośliny wykorzystywane jako paszę dla zwierząt.)

Brak niebezpiecznych substancji przez dziesięciolecia

Produkty aluminiowe PREFA mają 40-letnią gwarancję, ale nieskończoną trwałość. Dzięki połączeniu pasywnego metalu i dobrej powłoki w przypadku naszych produktów można przyjąć minimalny poziom wymywania. Ponadto nasze materiały przez dziesięciolecia nie oddają do środowiska niebezpiecznych substancji i jednocześnie nie tracą na jakości. Produkty przez długi czas utrzymują swój wygląd, chronią dom przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych i niemal nie przenoszą materiału do gleby albo wód gruntowych. W ten sposób nie obciążają środowiska w fazie użytkowania.

Surowce odnawialne dla przyszłych pokoleń: Postępowanie z zasobami

Zrównoważone podejście w postępowaniu z zasobami oznacza zwiększenie efektywności ich wykorzystania i zachowanie nieodnawialnych zasobów dla przyszłych pokoleń. 

W idealnym przypadku efektywność surowcowa oznacza, że surowce wtórne, po okresie użytkowania, są odzyskiwanie bez strat jakości i mogą być wykorzystane ponownie. Aby móc to zapewnić, trzeba już podczas rozbiórki uważać na to, by materiały były utylizowane w taki sposób, aby możliwy był ich recykling. Na koniec okresu użytkowania produktu lub budynku, materiał pozyskany przy rozbiórce przekazywany jest do utylizacji. Prawidłowe przeprowadzenie tej utylizacji pozwala osiągnąć wysoki poziom odzyskania surowców wtórnych. Zgodnie z opinią European Aluminium Association (EAA), produkty aluminiowe stosowane w budownictwie można aktualnie poddać w 95% recyklingowi.

Zdjęcie zakładu PREFA w Marktl z jednego z leżących wokół pagórków, na pierwszym planie widoczne drzewo na zielonej łące, z tyłu widoczne rozległe lasy wokół Lilienfeld

Wysoki udział aluminium wtórnego jest możliwy, jeśli dostępne jest aluminium z recyklingu z odpowiednim stopem. Surowce wtórne stosowane np. do puszek, dostępne są dla przemysłu ponownie już w ciągu roku. Jednak trwałe produkty budowlane wiążą surowce wtórne na dziesięciolecia. Dlatego można przyjąć, że w najbliższych latach udział złomu w produktach aluminiowych dla przemysłu budowlanego będzie stale rosnąć.

Szanse związane ze zwiększeniem ilości wykorzystywanego złomu

Zwiększenie udziału złomu w prefabrykatach ma zalety zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Tak, jak już pokazano na przykładzie emisji CO2 naszych produktów, znaczna część wykorzystywanej energii przypada na produkcję prefabrykatów lub pozyskanie aluminium. Poprzez ograniczenie ilości stosowanego aluminium pierwotnego i zwiększenie udziału złomu, tzw. aluminium wtórnego, można ograniczyć te emisje. Dobrze działająca gospodarka cyrkularna jest ogromną korzyścią również dla krajobrazu. W końcu składowany złom wymaga ogromnej ilości miejsca, które można wykorzystać w inny sposób. Zwiększenie udziału aluminium wtórnego oznacza również uniknięcie lub ograniczenie inwazyjnych ingerencji w krajobraz poprzez zdejmowanie warstw gleby na potrzeby pozyskania aluminium pierwotnego. Aktualnie nasi dostawcy w swojej produkcji stosują średnio 77% aluminium wtórnego. W zależności od konkretnego stopu, udział aluminium wtórnego może nawet przekraczać 80%.

Rozkład emisji CO2

Recykling 1 tony aluminium oznacza 4 tony mniej boksytu i nawet 9 ton mniej emisji CO2. Poprzez zastosowanie aluminium wtórnego od naszych dostawców, możemy przyjąć dla naszych prefabrykatów współczynnik CO2 na poziomie emisji 4,48 kg CO2/kg materiału do produkcji (23% aluminium pierwotnego).

Wizualizacja graficzna rozkładu emisji CO2 w PREFA: 90,4% materiał wstępny z Aluminium, 4,91% materiał wstępny PREFA, 4,70% inne (transport, produkcja)

Odzyskiwanie bez końca: Recykling

Aluminium jako materiał wyjątkowo dobrze nadaje się do recyklingu. Obok pozytywnych aspektów dla środowiska, recykling aluminium jest również bardzo opłacalny ekonomicznie.

Aluminium wykorzystywane jest w najróżniejszych stopach. Różnią się one zastosowanymi domieszkami, takimi jak magnez czy miedź, przez co produkt wykazuje różne właściwości w zakresie twardości, odporności, giętkości.

Złom zbiera się i dzieli możliwie „posortowany”, aby z jednej strony znać stosowany stop, a z drugiej móc go zachować, ale również po to, by przy regeneracji potrzebować mniej materiałów stopowych. W ten sposób ogranicza się obciążenia dla środowiska w wyniku pozyskania metali ale również ze strony substancji stopowych. Udział złomu w produkcji aluminium corocznie rośnie, a do roku 2026 można wręcz liczyć na podwojenie dotychczasowej ilości. 

Zdjęcie centrum kultury Polyvalente z rombem elewacyjnym PREFA 44 × 44 w kolorze złoto Majów

Długoterminowa zmiana w obiegu surowców

W ostatnich dziesięcioleciach, czy też w ostatnim stuleciu, do naszego obiegu surowców trafiło wiele cennych substancji. Wiele z nich używamy od kilku lat/dziesięcioleci. Z uwagi na to, że cenne materiały nie oddziałują na gospodarkę obiegową w okresie ich użytkowania, czy też nie są z niej usuwane, obieg techniczny aktualnie nie jest całkowicie zamknięty. Nadal konieczne jest doprowadzanie wielu surowców pierwotnych, aby obieg był utrzymywany na stałym poziomie. Materiały takie jak żelazo, demontowane już od stuleci, obecne jest w obiegu w większych ilościach, w związku z czym w produktach może występować wyższy udział złomu. Celem powinno być jednak to, aby w dłuższej perspektywie tak przestawić obieg surowców, aby stosowane były głównie materiały będące już w obiegu (udział złomu).

Numer jeden pod względem wydajności i estetyki

Ekspert Jörg H. Schäfer, kierownik działu recyklingu i zrównoważonego rozwoju z niemieckiego stowarzyszenia producentów aluminium (Aluminium Deutschland e.V., dawniej GDA), jest świadomy znakomitych właściwości, jakimi charakteryzuje się aluminium. Jego zdaniem materiał ten jest bezkonkurencyjny pod względem funkcjonalności, zachowania wartości, estetyki budowlanej i efektywności wykorzystania zasobów.

Recykling wciąż na nowo bez utraty jakości

Lista dobrych argumentów, które podaje Schäfer jest długa: Aluminium – niepowlekane lub powlekane, we wszystkich zastosowaniach – można bez końca stapiać bez strat jakości i stosować w nowych, wysokiej jakości produktach. Koniec końców aluminium umożliwia zrównoważone budownictwo w idealnych warunkach ekologicznych, ekonomicznych i technicznych.

Widok z dołu na elewację z rombem elewacyjnym 20 × 20 w kolorze naturalnym

Chodzi o wartość, jaką aluminium wnosi do architektury. To właśnie ze względu na swe walory estetyczne materiał ten cieszy się tak dużym powodzeniem w dziedzinie wzornictwa. Korzystny stosunek wytrzymałości do masy własnej pozwala tworzyć lekkie i filigranowe konstrukcje, które dają niesamowitą swobodę twórczą, a jednocześnie są niezwykle mocne. Przy ciężarze właściwym wynoszącym 2,7 g/cm³, w porównaniu z miedzią, żelazem i cynkiem aluminium jest najlżejszym metalem wykorzystywanym w budownictwie”. Jest niepokonane również pod względem efektywności zasobów. Przyczyniają się do tego niskie nakłady na konserwację i trwałość.

Jörg H. Schäfer, kierownik działu recyklingu i zrównoważonego rozwoju z Aluminium Deutschland e.V.

PREFA na temat zrównoważonego rozwoju: Broszura

Poniżej udostępniamy do pobrania pełen broszura PREFA na temat zrównoważonego rozwoju. Zawartość dotyczy siedziby głównej PREFA w Marktl, w Dolnej Austrii.

Można w nim znaleźć szczegóły i informacje o przedsiębiorstwie oraz o naszym intensywnym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Dla zrównoważonej, wartej życia przyszłości!