Cyfrowe projektowanie: z pomocą obiektów 3D i BIM od PREFA

Chcąc sprostać wymogom cyfrowego projektowania, a także w jeszcze większym stopniu wspomóc cyfrowy proces budowy i jak najlepiej wesprzeć architektów i projektantów, bezpłatnie udostępniamy tekstury, obiekty 3D oraz BIM produktów dachowych i fasadowych PREFA w postaci plików w różnych formatach.

  • Nasze tekstury w formacie JPG są dostępne do pobrania na stronie: mtextur
  • Nasze obiekty 3D zawierają formy i wymiary do modeli geometrycznych.
  • Nasze obiekty BIM są dostępne dla użytkowników programu Revit w formacie .rfa, zaś dla użytkowników programu ArchiCAD w formacie .gsm – i obejmują wszystkie istotne dane techniczne produktów.

PREFA – Wasz silny partner także w projektowaniu cyfrowym!

Model budynku korzystający z obiektów 3D i BIM oraz tekstury

Dlaczego BIM?

Pod pojęciem „Building Information Modeling” (BIM) kryje się zoptymalizowane projektowanie i wykonawstwo budynków na bazie cyfrowych modeli. W takim modelu, zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące konstrukcji budowlanej i obejmujące cały cykl życia budynku.

Dzięki temu projektanci, inwestorzy, wykonawcy, a w dalszej kolejności także użytkownicy mogą korzystać z jednego i tego samego modelu, co zapewnia lepszy proces komunikacji i efektywny proces budowy, a także ogranicza do minimum ewentualne straty wierności danych wskutek ich wymiany pomiędzy zainteresowanymi podmiotami.