Nasze wartości i cele

Grupa przedsiębiorstw z know-how w całej Europie: PREFA – istotna część CAG Holding

Oparte na tradycjach przedsiębiorstwo PREFA jest częścią przemysłowej grupy przedsiębiorstw Dr. Cornelius Grupp, zatrudniającej na całym świecie ponad 8000 pracowniczek i pracowników w ponad 40 lokalizacjach produkcyjnych.

Grupa kapitałowa CAG Holding GmbH, logotypy Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten oraz PREFA, z branż opakowań (aluminium/szkło), budownictwo, przemysł samochodowy, szkło do napojów i energia

Nasze podstawowe wartości: Dobre relacje oparte są na zaufaniu.

CAG zobowiązuje się postępować z klientami, dostawcami, partnerami handlowymi, przedstawicielami administracji lokalnej, udziałowcami i pracownikami w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i etyczny, tworząc trwałe relacje oparte na zaufaniu i naszych wartościach:

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

Szacunek

Traktujemy się nawzajem z szacunkiem, szanujemy nasze środowisko, obowiązujące prawo i regulacje.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

Innowacyjność

Stale pracujemy nad innowacjami i staramy się być coraz lepsi.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

Pasja

Z pasją pracujemy nad wszystkim, co robimy, aby osiągać nasze cele każdego dnia.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

Szacunek

Traktujemy się nawzajem z szacunkiem, szanujemy nasze środowisko, obowiązujące prawo i regulacje.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

Innowacyjność

Stale pracujemy nad innowacjami i staramy się być coraz lepsi.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

Pasja

Z pasją pracujemy nad wszystkim, co robimy, aby osiągać nasze cele każdego dnia.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

Prawdomówność i integralność

Stosujemy wysokie standardy, na których konsekwentnie opieramy nasze codzienne interakcje. Nie akceptujemy kompromisów, gdy idzie o prawdę.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

Przywództwo i odpowiedzialność

Razem pracujemy nad dużymi sprawami, osiągamy nasze cele i zapewniamy sobie zadowolenie naszych klientów – razem odważnie dążymy do kształtowania lepszej przyszłości.
Jesteśmy odpowiedzialni za własne wyniki i za to, by robić rzeczy lepiej – bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i za działania naszego zespołu.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

Jasność i prostota

Wierzymy w jasną komunikację i prostą strukturę procedur, aby „robić rzeczy dobrze już za pierwszym razem”.

Gałązka z liśćmi opracowana do zestawienia wartości PREFA

Prawdomówność i integralność

Stosujemy wysokie standardy, na których konsekwentnie opieramy nasze codzienne interakcje. Nie akceptujemy kompromisów, gdy idzie o prawdę.

Liść jako symbol opracowany do zestawień wartości PREFA

Przywództwo i odpowiedzialność

Razem pracujemy nad dużymi sprawami, osiągamy nasze cele i zapewniamy sobie zadowolenie naszych klientów – razem odważnie dążymy do kształtowania lepszej przyszłości.
Jesteśmy odpowiedzialni za własne wyniki i za to, by robić rzeczy lepiej – bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i za działania naszego zespołu.

Para liści opracowana do zestawienia wartości PREFA

Jasność i prostota

Wierzymy w jasną komunikację i prostą strukturę procedur, aby „robić rzeczy dobrze już za pierwszym razem”.

Gospodarka obiegu zamkniętego z perspektywy CAG Holding: Świadomi odpowiedzialności spoglądamy z szerszej perspektywy

W CAG poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność – za nas, za naszą firmę i za regiony, w których pracujemy.
Nasze starania, oprócz ciągłych ulepszeń w naszym przedsiębiorstwie, obejmują również wyższy standard życia w regionach, w których działamy. Jako przedsiębiorstwo prywatne, kierujemy się długoterminową perspektywą w postrzeganiu rynku i tych segmentów, w których chcemy działać. Oznacza to przede wszystkim gospodarkę obiegu zamkniętego, w ramach której nasze surowce mogą trafiać do odzysku i recyklingu. Widać to między innymi w naszym wykorzystaniu aluminium, szkła i w wytwarzaniu biopaliwa.

Grafika obrazująca gospodarkę obiegu zamkniętego w CAG: surowce, design, produkcja, regenerowanie, handel/sprzedaż, wykorzystanie, odzysk, naprawa, utylizacja, recykling/pozostałe odpady

Deklaracje CAG: Zrównoważony, ekologiczny rozwój

Zrównoważony rozwój pozostaje fundamentem naszego sukcesu jako grupy przedsiębiorstw. Skupiamy się na tym, by osiągać maksymalne standardy w obszarze zarządzania środowiskiem i kontroli, aby proaktywnie reagować na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. W tym celu wprowadziliśmy wiele programów zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, optymalizacji wykorzystania wody, redukcji odpadów i poprawy recyklingu.

Nasze zobowiązanie do zrównoważonego, ekologicznego rozwoju oznacza dla nas:

PRZESTRZEGANIE wszystkich obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska i ciągłe zwiększanie naszej odpowiedzialności ekologicznej w celu wdrażania najlepszych branżowych praktyk.

ZAPEWNIENIE, że nasi pracownicy i kontrahenci będą traktować poważnie swoją odpowiedzialność za środowisko.

WSPARCIE dla ekologicznych produktów i innowacji procesowych oraz korzystanie z nowych szans działalności.

MIERZENIE SIĘ z wymaganiami i szansami związanymi ze zmianami klimatycznymi, optymalizację naszego wykorzystania energii i wszystkich zasobów.

ROZWIJANIE pozytywnych relacji i dążenie do tego, by w każdej społeczności, w której działamy, być uważanym za dobrego kontrahenta.

Cele, które sobie stawiamy: Globalne cele zrównoważonego rozwoju

Zdrowie, innowacyjność i zrównoważony rozwój

W ramach dążeń do zrównoważonego rozwoju PREFA stawia sobie trzy podstawowe cele, nad którymi nieustannie pracuje. Wierzymy, że – zwłaszcza w ramach tych wybranych Sustainable Development Goals (SDGS) – jesteśmy w stanie zapewnić cenny wkład.

Sustainable Development Goal nr 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia

W PREFA dobro pracowników, klientów i partnerów ze wszystkich grup jest na pierwszym miejscu.

Sustainable Development Goal nr 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura

Przemysł, innowacje i infrastruktura

Wsparcie zrównoważonej, wysokiej jakości, niezawodnej industrializacji oraz budowa infrastruktury to podstawowe cele działalności PREFA.

Sustainable Development Goal nr 12: Odpowiedzialny wzorzec konsumpcji i produkcji

Odpowiedzialny wzorzec konsumpcji i produkcji

W produkcji, tak jak w organizacji i realizacji zadań, PREFA dąży do tego, aby zapewnić zrównoważoną, przyjazną dla środowiska działalność.

Sustainable Development Goal nr 3: Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia

W PREFA dobro pracowników, klientów i partnerów ze wszystkich grup jest na pierwszym miejscu.

Sustainable Development Goal nr 9: Przemysł, innowacje i infrastruktura

Przemysł, innowacje i infrastruktura

Wsparcie zrównoważonej, wysokiej jakości, niezawodnej industrializacji oraz budowa infrastruktury to podstawowe cele działalności PREFA.

Sustainable Development Goal nr 12: Odpowiedzialny wzorzec konsumpcji i produkcji

Odpowiedzialny wzorzec konsumpcji i produkcji

W produkcji, tak jak w organizacji i realizacji zadań, PREFA dąży do tego, aby zapewnić zrównoważoną, przyjazną dla środowiska działalność.