Wyszukiwanie na stronie internetowej (po wysłaniu nastąpi przejście na stronę z wynikami wyszukiwania)

NASZE KURSY SĄ W CENIE

Witamy w Akademii PREFA. Dowiedz się więcej na temat naszego znakomitego programu szkoleniowego i zapisz się na wybrany kurs.

O AKADEMII

Produkty PREFA mogą być obrabiane wyłącznie przez przeszkolonych fachowców. Dlatego niezbędne jest szkolenie, aby zdobyć licencję na ich układanie i montaż. Kto chce opanować tajniki produktów z bykiem, nie musi wkuwać suchej wiedzy — w akademii PREFA nauka jest łączona z zabawą. Oferujemy wykonawcom szeroką gamę możliwości dokształcania. Od poprawnej obróbki po umiejętne prowadzenie rozmowy sprzedażowej. W trakcie każdych warsztatów nacisk jest kładziony przede wszystkim na praktyczne umiejętności uczestników. W dobrze zrozumiałej części teoretycznej omawiane są najważniejsze podstawy techniki instalacyjnej. Po zakończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy kursu otrzymują certyfikat PREFA.

Paweł Czapla

Tel.: +48 509 686 293
E-mail: pawel.czapla@prefa.com

Paweł Czapla

GRZEGORZ OSTAFIŃSKI

Tel.: +48 509 837 590
E-mail: grzegorz.ostafinski@prefa.com

GRZEGORZ OSTAFIŃSKI
Kontakt