Wyszukiwanie na stronie internetowej (po wysłaniu nastąpi przejście na stronę z wynikami wyszukiwania)

IMPRESSUM

Prefa Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warszawa

E-MAIL:

office.pl@prefa.com

STRONA INTERNETOWA

www.prefa.com

TEL.
+48 22 720 62 90
PREZES
Jarosław Żyła
SIEDZIBA
Warszawa
SĄD REJESTROWY
woj. mazoweckie
KRS
0000199536
NIP
526-275-66-06
Kontakt