Produkty PREFA spełniają wszystkie wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej. Tutaj można przeczytać dalsze najważniejsze informacje. Szczegółowe dane są podane w broszurze informacyjnej. 

Produkty dachowe i elewacyjne PREFA (małoformatowe oraz PREFALZ) są w rozumieniu normy EN 13501-1 zaliczane do klasy reakcji na ogień A1, czyli niepalne. Klasa reakcji na ogień A1 oznacza, że produkty z aluminium są niepalne. (Elementy lakierowane proszkowo — małoformatowe i sidingi PREFA — zaliczane są w rozumieniu normy 13501-1 do klasy „A2 – s1, d0”).

Aluminiowa płyta kompozytowa PREFA z ognioodpornym rdzeniem (FR) zaliczana jest w rozumieniu normy EN 13501-1 do klasy reakcji na ogień „B – s1, d0”.

Wszystkie produkty elewacyjne z wynikiem pozytywnym przeszły badanie systemowe określone w normie ÖNORM B 3800-5 (wymagane w dyrektywie 2 austriackiego instytutu techniki budowlanej).

Wymagania dla pokryć dachowych odnośnie „narażenia na działanie ognia od zewnątrz" odpowiada wytycznym dyrektywy OBI 2 wraz z klasą odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof (t1)

Produkty dachowe PREFA (małoformatowe i PREFALZ) spełniają na podstawie zastosowanych w nich materiałów określone w normie EN 13501-5 kryteria wyrobów  „niewymagających kontroli”.


POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ DOTYCZĄCĄ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

2 MB OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WENTYLOWANYCH ELEWACJI
Kontakt