Jakiego spadku dachu wymagają dachy PREFA?

Tabela

Dachówka klasyczna PREFA R.16 w kolorze jasnoszarym P.10

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki klasyczne R.16 PREFA:

od 17° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Dachówka klasyczna PREFA z barierą śniegową w kolorze antracytowym P.10

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki klasyczne PREFA:

przy długości krokwi do 7 m = od 12° (ok. 21%) przy długości krokwi 7–12 m = od 14° (ok. 25%) przy długości krokwi powyżej 12 m = od 16° (ok. 29%)

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki romb 44x44 PREFA:

od 12° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Dachówka romb PREFA 29 × 29 z barierą śniegową

Minimalny spadek dachu wymagany dla dachówki romb PREFA:

od 22° (ok. 40%) Montaż tylko na pełnym deskowaniu!

Dachówka łupkowa PREFA z barierą śniegową

Minimalny spadek dachu wymagany dla dachówek łupkowych PREFA:

od 25° (ok. 47%) Montaż tylko na pełnym deskowaniu

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ PANELE DACHOWE FX.12 PREFA:

od 17° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Prefalz firmy PREFA w kolorze P.10 ceglastym

Minimalny spadek dachu wymagany przez blachę PREFALZ:

3° (ok. 6%)

O spadku dachu (część 2)

Zalecenie: Spadek dachu konstrukcji nośnej należy w miarę możliwości zaplanować w taki sposób, wynosił ≥7° (13%). Należy jednak przestrzegać norm oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.