JAKIEGO SPADKU DACHU WYMAGAJĄ DACHY PREFA?

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki klasyczne R.16 PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ DACHÓWKI KLASYCZNE R.16 PREFA:

od 17° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki klasyczne PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ DACHÓWKI KLASYCZNE PREFA:

przy długości krokwi do 7 m = od 12° (ok. 21%) przy długości krokwi 7–12 m = od 14° (ok. 25%) przy długości krokwi powyżej 12 m = od 16° (ok. 29%)

Minimalny spadek dachu wymagany przez dachówki romb 44x44 PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ DACHÓWKI ROMB 44X44 PREFA:

od 12° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Minimalny spadek dachu wymagany dla dachówki romb PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY DLA DACHÓWKI ROMB PREFA:

od 22° (ok. 40%)
Montaż tylko na pełnym deskowaniu!

Minimalny spadek dachu wymagany dla dachówek łupkowych PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY DLA DACHÓWEK ŁUPKOWYCH PREFA:

od 25° (ok. 47%)
Montaż tylko na pełnym deskowaniu

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ PANELE DACHOWE FX.12 PREFA:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ PANELE DACHOWE FX.12 PREFA:

od 17° montaż na pełnym deskowaniu (przynajmniej o gr. 24 mm)

Minimalny spadek dachu wymagany przez blachę PREFALZ:

MINIMALNY SPADEK DACHU WYMAGANY PRZEZ BLACHĘ PREFALZ:

3° (ok. 6%)

Zalecenie: Spadek dachu konstrukcji nośnej należy w miarę możliwości zaplanować w taki sposób, wynosił ≥7° (13%). Należy jednak przestrzegać norm oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.

Kontakt