JAK NALEŻY CZYŚCIĆ DACH PREFA?

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

Dach i elewacja to elementy budynku, które są najbardziej narażone na działanie zjawisk atmosferycznych. Słońce i wiatr, deszcz i śnieg, a także stała wilgotność (w lesie lub w cieniu) mają określone oddziaływanie na powłokę budynku. Osady brudu (np. pył, liście, igły itp.) mogą niekorzystnie wpłynąć na użyteczność i wygląd pokrycia dachowego, elewacji lub odwodnienia dachu (np. zapchanie). Dlatego wskazane jest przeprowadzanie okresowych przeglądów pokryć dachu i elewacji oraz systemów odwodnienia dachu, aby na czas wykryć ewentualne zmiany, uszkodzenia lub szkody następcze i zabrudzenia oraz móc je usunąć.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i czyszczenia lakierowanych taśm aluminiowych PREFA w przypadkach lekkich zabrudzeń, np. zakurzenia:

  • Czysta, ciepła woda
  • Środek do mycia lub pielęgnacji lakierów samochodowych (żadnych środków ściernych!)

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i czyszczenia lakierowanych taśm aluminiowych PREFA w przypadkach silnych zabrudzeń, np. olejem czy tłuszczem:

  • zwykła autopolitura

UWAGA:

  • Po każdym czyszczeniu spłukać obficie wodą.
  • Nie czyścić przy bezpośrednim nasłonecznieniu!
  • Przestrzegać wskazówek dotyczących obróbki i wytycznych producenta danego środka czyszczącego!
  • Nigdy nie stosować acetonu, rozpuszczalnika nitro i tym podobnych rozpuszczalników oraz produktów o działaniu ściernym!
Kontakt