Jak należy czyścić dach PREFA?

Pielęgnacja i czyszczenie

Dach i elewacja to elementy budynku, które są najbardziej narażone na działanie zjawisk atmosferycznych. Słońce i wiatr, deszcz i śnieg, a także stale utrzymująca się wilgoć (w lesie lub w cieniu) mają wpływ na powłokę budynku. Osady brudu (np. pył, liście, igły itp.) mogą niekorzystnie wpłynąć na użyteczność i wygląd pokrycia dachowego, elewacji lub odwodnienia dachu (np. zapchanie). Dlatego wskazane jest przeprowadzanie okresowych przeglądów pokryć dachowych i elewacji oraz systemów odwodnienia dachu (rynny dachowe i rury spustowe), aby na czas wykryć ewentualne zmiany, uszkodzenia lub szkody następcze i zabrudzenia, oraz aby móc je usunąć.

1. Aluminium barwione PREFA

Do lekkich zabrudzeń, np. liści, warstwy kurzu itp:

 • Szczotki z miękkim włosiem
 • Czysta woda
 • Detergenty i środki pielęgnacyjne odpowiednie do lakierów samochodowych (postępować zgodnie z instrukcjami producenta detergentów!)

Do silnych zanieczyszczeń, np. pozostałości kleju, olejów lub smarów:

 • Mleczko do pielęgnacji karoserii, odpowiednie uniwersalne środki czyszczące; należy przestrzegać instrukcji producenta środków czyszczących!
 • Dopuszcza się krótkotrwałe użycie spirytusu w niewielkich ilościach.

Podsumowanie:

 • Po użyciu dowolnego środka czyszczącego spłukać czystą wodą w wystarczającej ilości.
 • Nie czyścić przy bezpośrednim nasłonecznieniu!
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania i wytycznych producenta danego środka czyszczącego!
 • Nigdy nie stosować acetonu, rozpuszczalnika nitro i tym podobnych rozpuszczalników oraz produktów o działaniu ściernym!
 • W przypadku kolorów matowych, polerowanie może prowadzić do zmian struktury lub połysku.
 • Wcześniej przetestować środek czyszczący i metodę czyszczenia na niewidocznych częściach.
 • Nie uzupełniać drobnych zadrapań lakierem (możliwe są różnice w kolorach w długookresowym użytkowaniu).
 • W przypadku czyszczenia szkła, fasad, tarasów itp., które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie blach, powyższe punkty dotyczą również ich czyszczenia.

2. Niepowlekane aluminium

Niepowlekane aluminium jest produktem naturalnym, który pod wpływem wody i tlenu tworzy ochronną warstwę oksydacyjną. Wilgotne ręce lub środki czyszczące sprzyjają temu naturalnemu procesowi i prowadzą do znakowania (zjawiska utleniania) na gołej powierzchni.

Uwaga: Niepowlekane aluminium ma walcowaną strukturę i otarcia uwarunkowane procesem produkcji (spowodowane przycinaniem, nawijaniem), których praktycznie nie da się już usunąć. Te ślady walcowania i otarcia należy zaakceptować jako typowy wygląd.

Podczas obróbki niepowlekanego aluminium mogą również wystąpić drobne zadrapania. Wszelkie drobne ślady obróbki lub plamy powstałe wskutek utleniania są trudne do poprawienia. Polerowanie lub szlifowanie zmienia strukturę walcowania i zwykle nie poprawia wyglądu. W żadnym wypadku nie wolno używać żadnych środków czyszczących do usuwania tej warstwy. Do czyszczenia należy używać wyłącznie czystej wody (myjka parowa o temperaturze maks. 50°C). Ewentualne plamy powstają na skutek działania różnych substancji (wapno, cement, siarka itp.) w zależności od warunków atmosferycznych i właściwości chemicznych.

3. Glony, porosty i mchy

W pewnych warunkach na wszystkich powierzchniach, takich jak drewno, szkło, beton, tynk i metal (z wyjątkiem toksycznego oddziaływania miedzi), mogą wyrastać glony, porosty i mchy. Niepowlekane lub fabrycznie malowane blachy aluminiowe nie stanowią wyjątku. Obszary budynku o sprzyjających warunkach wzrostu to miejsca, gdzie występują pobliskie drzewa, gdzie zbiera się woda, gdzie pada światło słoneczne i/lub występuje podwyższona wilgotność powietrza. Kolejnym faktem jest to, że wszystkie docieplane konstrukcje budowlane ograniczają przepływ ciepła na zewnątrz i w ten sposób opóźniają suszenie powierzchni powłoki budynku.

Występowania glonów, mchów i porostów jakiegokolwiek rodzaju należy się spodziewać jedynie w sprzyjających warunkach otoczenia. Jeśli uda się usunąć sprzyjający czynnik, wzrost nie nastąpi. Glony, porosty i mchy są w zasadzie tylko wadą estetyczną lub rzeczą naturalną i nie mają wpływu na materiał naszych produktów. To od właściciela i jego uznania zależy, czy w ogóle będzie oczyszczał dotknięty tym obszar.

Instrukcje czyszczenia w przypadku wad estetycznych spowodowanych osadami: 

W przypadku osadów skuteczne może być czyszczenie parą wodną (maks. 50°C) z dodatkiem biodegradowalnych, kompatybilnych z lakierami środków czyszczących (do lakierów samochodowych). Można również użyć standardowego algicydu przeciwko glonom i środka grzybobójczego przeciwko grzybom. Celem tego zabiegu jest zabicie pozostałych zarodników i innych komórek mikroorganizmów. Przy stosowaniu środków chemicznych należy zwrócić uwagę, aby nie dostały się one do gruntu ze względów środowiskowych oraz aby środek czyszczący był kompatybilny z farbą i aluminium. (Przestrzegać wytycznych producenta i karty charakterystyki produktu chemicznego)

Po czyszczeniu powierzchnię należy obficie spłukać czystą wodą.

Podsumowanie:

 • Czyszczenie nie zapewnia stałej ochrony. Może być konieczne powtórzenie czyszczenia po upływie określonego czasu.

 

Czyszczenie i konserwacja naszych produktów nie są objęte gwarancją PREFA.