Prefalz

Różnorodność kolorów i kształtów Prefalz są imponujące. Szczególnie istotne są zwłaszcza stabilność i trwałość. Produkt ten jest szczególnie elastyczny i daje się stosunkowo łatwo obrabiać. Układanie Prefalz jest możliwe już od nachylenia 3°, a obszary zastosowania sięgają od zagiętego dachu walcowego przez skomplikowane rozbudowy dachu po proste dachy pulpitowe.