Zalety dla wykonawców: Wspólnie jesteśmy mocni jak byk