Jak postępować z surowym aluminium?

Informacje ogólne

W surowych taśmach aluminiowych naturalna walcowana struktura materiału podłoża jest dobrze widoczna i przekłada się na atrakcyjny wygląd powierzchni. Ze względu na wynikające z techniki produkcji różnice w procesie walcowania materiału podłoża, wzór walcowanej struktury nie zawsze jest jednorodny. Podczas montażu i obróbki należy uważać na stosowanie identycznych partii lub dostaw oraz kierunek układania, aby uzyskać mniej więcej równomierny wizualnie wzór. Uzyskanie jednorodnego wzoru jest możliwe za pomocą lakierowanych taśm aluminiowych, ale prawie niewykonalne w przypadku surowych taśm aluminiowych.

Składowanie i transport

Materiały należy składować w zadaszonym i suchym miejscu. Należy unikać wilgotnych pomieszczeń. Składowane towary należy chronić przed czynnikami zasadowymi (zaprawa, beton, pył wapienny lub cementowy itp.) oraz oparami zasadowymi i kwaśnymi, a także solą (np. uliczną). W przypadku gęsto upakowanych elementów aluminiowych lub zwiniętych taśm aluminiowych należy uważać na oznaki utlenienia w postaci czarny lub białych plam, które powstają wskutek styczności z wodą (np. wskutek kondensacji lub opadów). Nie ma to wpływu na trwałość, o ile inne związki chemiczne nie spowodują dalszego rozpadu aluminium. Robi to jednak zdecydowanie niekorzystne wrażenie wizualne. Krótkotrwałe składowanie (<2 tygodnie) na wolnym powietrzu jest możliwe, jeśli towar jest za pomocą przepuszczającej powietrze plandeki chroniony przed wodą pochodzącą z opadów, kondensacji i rozprysków. Wskazówka: Opakowanie producenta ma za zadanie chronić towar tylko w trakcie transportu.

Przetwarzanie i obróbka skrawaniem

Podczas profilowania, zaokrąglania i falcowania surowych taśm aluminiowych na pokrycia dachowe z blachy na rąbek stojący lub rąbek kątowy należy postępować zgodnie z zasadami przetwarzania podanymi w instrukcji montażu PREFALZ. Surowe aluminium bardzo łatwo podlega zarysowaniom i należy to uwzględnić podczas przetwarzania i obróbki. Rysy mają wprawdzie znikomy wpływ na trwałość materiału, ale mogą obniżyć jego walory estetyczne. Podczas obróbki i montażu surowego aluminium pot z dłoni pozostawia ślady na powierzchni aluminium wskutek jej utleniania. Powstałych w ten sposób odcisków/plam praktycznie nie da się usunąć. Efekt ten można zniwelować, nosząc rękawice w trakcie prac. Surowe aluminium ma naturalną powierzchnię, która powoli i nierównomiernie zmienia się pod wpływem czynników otoczenia. Wskazówka: Surowe aluminium bardzo dobrze odbija światło (odblaski i odbicia). Jeśli odblaski i odbicia od poszycia elewacji lub pokrycia dachowego są niepożądane, należy zastosować matowe powierzchnie z taśm lakierowanych.