Jak zachowuje się aluminium w połączeniu z metalami?

Aluminium jest zgodne z większością metali, ale nie z miedzią. Dlatego nie należy stosować aluminium pod materiałami miedzianymi w kierunku spływu ani obrabiać go razem z miedzią.