Czy dach PREFA można ułożyć na pokryciu eternitowym?

Czy dach PREFA można zamontować także na istniejącym pokryciu eternitowym zawierającym azbest?

Chociaż technicznie jest to możliwe, to jako producenci ekologicznych dachów aluminiowych nie zalecamy tego sposobu renowacji. Ponieważ większość pokryć eternitowych zawiera domieszkę szkodliwych dla zdrowia włókien azbestowych, należy uważać, aby te włókna się nie oderwały. Mogą się one odrywać podczas wiercenia i cięcia, a także przy postępującej degradacji materiału bez oddziaływania czynników środowiskowych. Wysychanie i starzenie materiału pokrycia eternitowego może postępować szybciej pod przykryciem z dachu aluminiowego. Dlatego w trosce o zdrowie i środowisko naturalne zalecamy, aby unikać takich zagrożeń i pozbyć się eternitu zawierającego azbest.

Demontaż

Demontaż materiałów zawierających azbest może zostać przeprowadzony tylko przez wyznaczoną firmę specjalistyczną. Na początku 2007 r. austriacka izba handlowa zakładów blacharskich wydała wytyczne dotyczące postępowania z cementem azbestowym. W tych wytycznych wyraźnie określono, jak ostrożnie należy się obchodzić z cementem azbestowym i go składować. Głównym celem jest fakt, aby zapobiegać odrywaniu się drobnego pyłu z cementu włóknistego (np. zakaz wiercenia i cięcia szybkoobrotowymi narzędziami, zakaz „wytrząsania” konstrukcji nośnej, zakaz spuszczania po pochylni itp.). Ponadto wywózka z miejsca budowy musi się odbywać bezpyłowo w tzw. opakowaniach Big Bags.

Nowe krycie

Wykorzystanie płyt eternitowych zawierających azbest do nowego krycia jest niezgodne z przepisami (zgodnie z wytyczną „azbestową” 2003/18/WE oraz zakazem stosowania chemikaliów §2 BGBl.Nr.447/2003).

Składowanie

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o składowaniu z 2008 r. płyty eternitowe zawierające azbest muszą być składowane na przeznaczonych do tego celu wysypiskach odpadów budowlanych. Podczas wywożenia odpady muszą zostać oznakowane jako zawierające azbest, a operator wysypiska musi je składować z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Przede wszystkim składowanie musi się odbywać bezpyłowo.