Jak odbywa się oznakowanie CE produktów PREFA?

EN 14783:2013

„Podparte na całej powierzchni płyty metalowe i taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych — Specyfikacja wyrobu i wymagania” — w przypadku następujących produktów PREFA:

 • Dachówka klasyczna PREFA
 • Dachówka klasyczna R.16 PREFA
 • Dachówka i fasadowy łupkowa PREFA
 • Dachówka i fasadowy romb 29 × 29 PREFA
 • Dachówka i fasadowy romb 44 × 44 PREFA
 • Prefalz PREFA
 • Panel dachowy i elewacyjny FX.12
 • Romb fasadowy 20 × 20 PREFA
 • Łupek fasadowy XL PREFA

Oznakowanie tych produktów odbywa się przez włożenie załącznika do opakowań poszczególnych produktów (porady montażowe) oraz umieszczenie etykiety na zwoju blachy Prefalz. 

EN 14782:2006

„Samonośne płyty metalowe i taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych — Specyfikacja wyrobu i wymagania” — w przypadku następujących produktów PREFA:

 • Sidings PREFA
 • Profil falisty PREFA
 • Profil trójkątny PREFA
 • Romb fasadowy 29 × 29 PREFA
 • Romb fasadowy 44 × 44 PREFA
 • Łupek fasadowy PREFA
 • Łupek fasadowy XL PREFA
 • Panel fasadowy PREFA FX.12
 • Dachówka klasyczna PREFA
 • Dachówka klasyczna R.16 PREFA

Oznakowanie tych produktów odbywa się przez dodanie załącznika do listu przewozowego i opakowań poszczególnych produktów (porady montażowe).

Oznakowywanie jest prowadzone w obu lokalizacjach produkcyjnych PREFA Marktl (Austria) i PREFA Wasungen (Niemcy).

Wskazówka: Oznakowanie CE nie sugeruje żadnej określonej jakości produktów ani stanu bezpieczeństwa.