JAK ODBYWA SIĘ OZNAKOWANIE CE PRODUKTÓW PREFA?

EN 14783:2006

„Podparte na całej powierzchni płyty metalowe i taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych — Specyfikacja wyrobu i wymagania” — w przypadku następujących produktów PREFA:

 • Dachówka klasyczna PREFA
 • Dachówka łupkowa PREFA
 • Dachówka romb PREFA
 • Prefalz
 • Panel dachowy FX.12
 • Dachówka klasyczna R.16

Oznakowanie tych produktów odbywa się przez włożenie załącznika do opakowań poszczególnych produktów (porady montażowe) oraz umieszczenie etykiety na zwoju blachy Prefalz. Oznakowywanie rozpoczęto w czerwcu 2008 r.

 

 EN 14782:2006

„Samonośne płyty metalowe i taśmy przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych — Specyfikacja wyrobu i wymagania” — w przypadku następujących produktów PREFA:

 • Siding PREFA
 • Profil falisty PREFA
 • Profil wytłaczany PREFA
 • Profil trójkątny PREFA
 • Blacha falista PREFA
 • Romb fasadowy 29x29 PREFA
 • Łupek fasadowy PREFA
 • Panel fasadowy PREFA FX.12
 • Dachówka klasyczna PREFA

Oznakowanie tych produktów odbywa się przez dodanie załącznika do listu przewozowego i opakowań poszczególnych produktów (porady montażowe). Oznakowywanie rozpoczęto w listopadzie 2007 r.

Oznakowywanie jest prowadzone w obu lokalizacjach produkcyjnych PREFA Marktl (Austria) i PREFA Wasungen (Niemcy).

Wskazówka: Oznakowanie CE nie sugeruje żadnej określonej jakości produktów ani stanu bezpieczeństwa.

 

Kontakt