Jakie są metody pokrywania powierzchni?

Zasadniczo rozróżnia się 2 rodzaje metod pokrywania powierzchni:

1. Metoda coil-coating

Taśmy PREFA są uszlachetniane powierzchniowo tak zwaną metodą coil-coating zgodnie z zaleceniami stowarzyszenia ECCA (European Coil Coating Association). W trakcie tego procesu pasy są poddawane nawet 20 etapom obróbki. Po obróbce wstępnej następuje obustronne gruntowanie i utwardzanie gruntu. 

Odporność na długotrwałe działanie temperatur od -30°C do +80°C spełnia wymagania architektury zewnętrznej. Warstwa lakieru jest elastyczna i odporna na wszystkie powszechnie spotykane chemikalia i warunki atmosferyczne.

Stosujemy cztery różne poziomy jakości lakieru:

  • Polyester
  • PP99 (Polyamid/Polyurethan)
  • PVdF 80/20 (PolyvinylideneFluoride)
  • P.10

Porównanie: Poliester – PP99

Podstawowa różnica pomiędzy powłką Poliester i PP99 występuje w odporności na zewnętrzne promieniowanie atmosferyczne i promieniowanie UV. Długookresowe badania wykazały, że powłoka Poliester nie jest tak odporna na kredowanie oraz utratę połysku jak powłoka PP99.

Porównanie: PP99 – PVDF 80/20

Powłoka PP99 jakościowo w dużym stopniu odpowiada jakości powłoki PVDF 80/20. Długookresowe badania wykazały, że powłoka PP99 w pewnych kolorach (np. czerwony, pomarańczowy, żółty) nie jest tak odporna na kredowanie jak powłoka PVDF 80/20. Jednakże, powłoka PP99 ma zdecydowanie większą odporność na zadrapania (co stanowi atut przy montażu).

Porównanie: P.10 – inne powłoki

Od 2010 roku z powłoką powierzchniową P.10 uzyskano właściwości lakieru, które dzięki specjalnej, widocznej tylko pod mikroskopem strukturze pofałdowań w lakierze, zapewnia liczne refleksy i trwałość wybarwienia. Przy bezpośrednim oddziaływaniu słońca widoczna jest matowa powierzchnia lakieru P.10 o szlachetnej kolorystyce. Wysokiej jakości warstwa lakieru produktów PREFA może być odkształcana i najlepiej wytrzymuje wahania temperatury i wpływy czynników atmosferycznych.

2. Malowanie proszkowe

W przeciwieństwie do metody coil-coating pokrywanie proszkowe polega na lakierowaniu sztuka po sztuce.

Na naszym w pełni zautomatyzowanym torze do powlekania poddane wcześniej obróbce wstępnej elementy są dostarczane do podajnika łańcuchowego. Przechodzą one przez komory lakiernicze, gdzie za pomocą pistoletów automatycznych jest na nie nakładany proszek, utwardzany następnie w piecu w temperaturze około 180°C. Grubość warstwy na lakierowanych proszkowo elementach wynosi około 80 µm. Elementy lakierowane proszkowo można później formować tylko w ograniczonym zakresie.

Pokrywanie proszkowe jest mało szkodliwe dla środowiska, ponieważ nie wymaga żadnego rozpuszczalnika, a pozostały proszek wraca do obiegu. Tą metodą mogą być nakładane wszystkie kolory RAL, NCS i Pantone oraz dowolne inne kolory specjalne.

Prefa nie stawia prawie żadnych granic kolorystycznym fantazjom!

3. Trwałość koloru p.10

PREFA P.10 to opracowany przez nas nowy sposób pokrywania powierzchni, który spełnia najwyższe wymogi jakościowe i zapewnia trwałość koloru. Powierzchnia PREFA P.10 to idealne uzupełnienie wielu produktów PREFA. W efekcie powstaje materiał odporny na zewnętrzne czynniki i warunki, a zarazem niesamowicie lekki i stabilny, który pozostawia bardzo wiele otwartych możliwości przy projektowaniu i realizacji.