Jak jest układana bariera śniegowa?

Stosować tylko oryginalne bariery śniegowe PREFA.

Uwaga: Barier śniegowych nie wolno nigdy stosować jako udogodnienia do krycia!

Założenia:

  • Pomiar konstrukcji nośnej zgodnie z normą EN 1991-1-3 i B1991-1-3
  • Przestrzegać instrukcji montażu bariery śniegowej.
  • W przypadku konstrukcji dachu h>1,0 m wymagane jest potwierdzenie własne
  • Nie uwzględniono nawisu śniegu!
  • Współczynnik dla obciążenia śniegiem μ=0,80

Określenie zapotrzebowania na bariery śniegowe dla małych formatów

P ... Dachówka klasyczna PREFA, R.16 ... Dachówka klasyczna PREFA R.16, S ... Dachówka łupkowa PREFA, R29 ... Dachówka romb 29 × 29 PREFA, R44 ... Dachówka romb 44 × 44 PREFA, FX.12 ... Panel dachowy PREFA FX.12

*Norma ÖNORM B 3418 nakazuje, aby w przypadku metalowych śniegołapów i nachylenia dachu 45° lub większego zostało wykonane połączenie z systemem bariery przeciwśniegowej (= płotek przeciwśniegowy PREFA na okapie).

Ogólna rada:

Za szkody spowodowane spadającym z dachu śniegiem odpowiada właściciel budynku. Odpowiedzialności tej nie można uniknąć ani przez ustawianie ogólnych tablic ostrzegawczych, ani układanie barier śniegowych. Nawet przy wystarczających wymiarach i prawidłowym montażu barier śnieżnych nie można wykluczyć zejścia lawiny z dachu. Wykonawca montażu odpowiada przed swoim klientem (właścicielem budynku) tylko za te szkody, które powstały wskutek niewystarczających wymiarów lub nieprawidłowego montażu. Jeśli zatem z przyczyn estetycznych lub innych klient zażyczy sobie zamontowania mniejszej liczby barier śniegowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek informacyjny. W zleceniu zaznaczone jest wyraźnie, że wykonanie będzie niezgodne z normami i jakie mogą być tego konsekwencje.

Zalecenie:

Nad wejściami do domu i terenem publicznym można dodatkowo zamontować osłony przeciwśniegowe. W obszarze lukarn, kominów, kolektorów słonecznych, wyłazów dachowych, okien dachowych, rur wentylacyjnych, koszy itp. zależnie od położenia może być wskazane założenie dodatkowych urządzeń zatrzymujących śnieg (większa liczba barier śniegowych lub osłona przeciwśniegowa). Aluminiową barierę śniegową PREFA należy zamontować zgodnie z obowiązującymi schematami montażu stosownie do kąta nachylenia dachu i obciążenia śniegiem. Każdą barierę należy przymocować przy użyciu 2 gwoździ. Stosować tylko oryginalne bariery śniegowe PREFA.