Gdzie się montuje antenę telewizyjną?

Dokładniejsze informacje na temat anteny telewizyjnej można znaleźć na stronie promieniowanie elektromagnetyczne.