Jakie są szczególne właściwości aluminium jako surowca?

Wytwarzanie aluminium

1. Aluminium pierwotne

Aluminium otrzymuje się z boksytu, minerału, którego nazwa pochodzi od miejsca jego odkrycia (Les Baux). Boksyt składa się z reguły w 60% z tlenku glinu, tlenku żelaza i kwasu krzemowego. Główne miejsca występowania: Ameryka Południowa, Australia i Afryka

  • Obrabianie boksytu: Surowy boksyt jest rozdrabniany, suszony i drobno mielony.
  • Uzyskiwanie tlenku glinu z boksytu: Niepożądane składniki są usuwane pod wpływem działania ługu sodowego. W ten sposób uzyskuje się wreszcie czysty, biały tlenek glinu.
  • Redukcja elektrolityczna tlenku glinu do aluminium: Tlenek glinu rozpuszcza się w stopionym kriolicie. Roztwór ten jest rozkładany na części składowe w piecu elektrolitycznym przy użyciu prądu stałego. Aluminium zbiera się na dnie, a uwolniony tlen wiąże się z elektrodami węglowymi w dwutlenek węgla.

2. Aluminium wtórne

Aluminium wtórne składa się z ponownie wykorzystanego aluminium i jest uzyskiwane ze zbieranego złomu. Koszty przeróbki złomu wynoszą około 5% kosztów wytwarzania aluminium pierwotnego.

Aluminium a środowisko

Dzięki dużej trwałości, braku wymogów konserwacji, zdatności do ponownego wykorzystania i niewielkiej masie (transport) aluminium może się pochwalić niezwykle korzystnym bilansem ekologicznym.