Jakiej konstrukcji nośnej wymaga dach PREFA?

  • Dachówkę klasyczną PREFA można układać na łacie poprzecznej z łatowaniem pośrednim z łat dachowych o wymiarach co najmniej 30x50 mm (wymagane jest około 5 mb łat/m²). Koniecznie należy dokładnie przestrzegać rozstawu łat 419 mm między jedną łatą główną a drugą. W żadnym razie nie można pominąć łatowania pośredniego, które m.in. pełni funkcję podparcia barier śniegowych. W obliczeniach należy uwzględnić wymagania statyczne oraz odstęp od krokwi.
  • Dachówki łupkowe PREFA, dachówki romby, panele dachowe FX.12 i blachy PREFALZ mogą być układane wyłącznie na pełnym deskowaniu. Dachówkę klasyczną PREFA można układać na pełnym deskowaniu. Deskowanie pełne musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Zgodnie z ÖNORM B2215:2009 min. 24 mm grubości i 80 – 160 mm szerokości. Zgodnie z DIN 4074 T1 min. 24 mm grubości i 100 – 160 mm szerokości. W obliczeniach konstrukcji nośnej należy uwzględnić wymagania statyczne oraz odstęp między krokwiami.
  • Od typowego nacisku śniegu 3,25 kN/m² (CH: wysokość odniesienia 925 m) lub na kategoriach terenów 0, I lub II wymagane jest układanie na pełnym deskowaniu z warstwą rozdzielającą z papy. Kategorie terenów 0 oraz I nie występują w Szwajcarii i Austrii.

Warstwą rozdzielającą jest dowolna warstwa, która oddziela metal od podłoża. Funkcje warstw rozdzielających są następujące:

  • chronić metal od spodu przed szkodliwym wpływem zasad i możliwymi szkodliwymi wpływami środków ochrony drewna
  • polepszyć poślizg przy zmianach długości spowodowanych zmianami temperatur
  • chronić drewniane deskowanie i płyty wiórowe na etapie budowy przed wilgocią
  • poprawić technologię tłumienia drgań
  • zmniejszyć nierówności powierzchni konstrukcji dachu

Generalnie zaleca się zastosowanie odpowiedniej bitumicznej warstwy podkładowej!