Łupek fasadowy PREFA

Łupek fasadowy jest idealnym produktem do obłożenia strony nawietrznej lub całej elewacji. To popularny klasyczny produkt do wykonania elewacji, który dzięki wysokiej elastyczności umożliwia realizację detali z zagięciami, a także elewacji o dużych powierzchniach.