Nowy członek zarządu Grupy PREFA

Pasquali dołączył do Grupy w 2004 roku, a z firmą PREFA związany jest od prawie 10 lat. Miał on znaczący wkład w opracowanie strategii internalizacji tradycyjnego austriackiego przedsiębiorstwa, jakim jest PREFA, oraz utworzył i kierował spółkami córkami w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Zachodniej. W latach 2013-2016 zasiadał w zarządzie spółki PREFA Niemcy, a w roku 2017 został powołany na stanowisko członka zarządu PREFA International. 

„PREFA od ponad 70 lat wyznacza standardy w dziedzinie dachów i elewacji. A ja pragnę kontynuować tę historię sukcesu” – wyjaśnia nowy członek zarządu. Pasquali w swojej pracy skupia się na internacjonalizacji, docieraniu do nowych grup docelowych oraz dalszym rozwoju produktów w segmencie dachów, elewacji i ochrony przeciwpowodziowej. Ogromne znaczenie ma dla niego bliska współpraca ze wszystkimi podmiotami stosującymi i wykorzystującymi produkty PREFA. „Bezpośrednia wymiana doświadczeń z blacharzami, rzemieślnikami, ale także z architektami oraz klientami końcowymi jest dla mojej pracy niezwykle ważna. Nie szukamy nowych klientów dla naszych produktów, lecz wspólnie z klientem i dla klienta opracowujemy produkt doskonały” – mówi Pasquali.