NOWOCZESNY TOR BOBSLEJOWY

10 lutego 1977 roku zostało otwarte znane na całym świecie sztuczne lodowisko bobslejowe i saneczkarskie. Jest ono do dnia dzisiejszego sportowo-wypoczynkowym centrum, którego udziałowcami są 2 podmioty: niemiecki powiat Hochsauerland (50%) i miasto Winterberg (50%). Łączna długość olimpijskiego toru bobslejowego wynosi 1609 metrów, promień zakrętu od 16 do 55 metrów, a prędkość dochodzi nawet do 140 km/g. Po 35 latach działalności ząb czasu pozostawił swoje ślady na obiekcie, które teraz należało usunąć. „W roku 2011 został wymieniony i zmodernizowany system chłodzenia toru, zatem był to również dobry czas, aby dostosować szatę obiektu do aktualnego poziomu techniki. Dzięki finansowemu wsparciu państwa udało się z sukcesem przeprowadzić konieczne prace renowacyjne, zwłaszcza, że w roku 2015 Winterberg będzie gospodarzem bobslejowych i skeletonowych mistrzostw świata” – opowiada architekt i kierownik budowy Hans Jürgen Pultke.  Mowa tu przede wszystkim o zadaszeniu toru, które składa się ze stalowo-drewnianej konstrukcji, jak również bitumicznych dachówkach. W niektórych miejscach materiał był już tak popękany, że już ze względów bezpieczeństwa należało powstrzymać przedostającą się do konstrukcji wilgoć i w wyniku tego powstałe szkody. Postawione przez inwestora architektowi z Dortmundu zadanie polegało na stworzeniu przed mistrzostwami świata odpornej, trwałej, a jednocześnie nowoczesnej fasady i uzupełnienia dachu w oparciu o stałe ramy kosztowe. Oczywiście z czysto ekonomicznych względów dachówki bitumiczne były brane pod uwagę, jednak w fazie planowania Hans Jürgen Pultke poszukiwał również innych materiałów, które zastąpią zniszczone dachówki i będą jednocześnie odpowiedzią na wysokie wymagania. Zarówno materiał jak i jego montaż musiały być dopasowane do wygiętych powierzchni zadaszenia toru. Tym samym do wyścigu stanęła aluminiowa dachówka łupkowa firmy PREFA.

Metal wygrywa wyścig

Zaletą materiału było to, że nie powstały żadne dodatkowe koszty związane ze zrywaniem dachówek bitumicznych, gdyż mogły one stanowić dla dachówek łupkowych PREFA odporny na deszcz podkład. Po zaprezentowaniu materiału zdecydowano się na zastosowanie dachówki łupkowej w kolorze srebrny metalik, która łączy w sobie romboidalną formę z mechanicznymi i optycznymi właściwościami aluminium. Ze względu na swoją odporność i brak konieczności częstej konserwacji materiał ten jest często stosowany w obszarach alpejskich.

Mistrzowski montaż

Bez względu na to, czy jest to łupek czy dachówka w metalu, systemy dachowe i fasadowe składające się z małych elementów tradycyjnie należą do specjalności zakładu blacharskiego Menke. Jednak to nie wszystko. Nowoczesne fasady i dachy wykonane z metalu w systemie rąbka, tworzenie ornamentów na budynkach, jak również ogrzewanie oraz systemy solarne, również należą do portfolio zakładu.

Nowy blask toru bobslejowego

Dachówka łupkowa na pokrycie ma wymiary 420 mm × 240 mm i wyróżnia się wydajnym czasowo montażem. Odporność na warunki pogodowe, jak również brak konieczność częstej konserwacji były najważniejszymi kryteriami zastosowania systemu, gdyż zmienność pogody na obszarze regionu Sauerland jest bardzo duża. Siłowo zamknięte połączenie zapewnia odporność systemu na obciążanie mechaniczne oraz poruszanie się konstrukcji podczas zjazdów bobslejowych. Nowa fasada i dach sprawiły, że Olimpijski Tor Bobslejowy stał się jednym z najnowocześniejszym torów na całym świecie.